Jednostrani raskid ugovora

Jednostrani raskid ugovora

Kupac može jednostrano odustati od ugovora u roku od 14 dana nakon primitka naručene robe bez obveze navođenja razloga za svoju odluku prema Zakonu o zaštiti potrošaća, čl.72., stavak 1.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom putem pošte na našu adresu (Premium d.o.o, Samoborska cesta 203, 10090 Zagreb) ili kontakt e-mailom: webshop@premium-zagreb.hr a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama na adresu PREMIUM d.o.o. – Webshop, Samoborska cesta 203, 10090 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Svi troškovi vezani uz povrat robe plaća kupac. Kupac bi trebao vratiti proizvod neoštećen, u istoj količini i u izvornom neoštećenom pakiranju. Nismo odgovorni za trošak koji je nastao izvan općih uvjeta ugovora. Pošiljka s otkupninom ili troškom poštarine neće biti prihvaćena.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.

 

*OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA o kupnji proizvoda putem Premium d.o.o. Webshopa sklopljenog putem Internet narudžbe (na daljinu):

Prima:
Premium d.o.o. (Webshop), Samoborska cesta 203, 10090 Zagreb, telefon: 01 3645-500;
webshop@premium-zagreb.hr
Ja, _________________________________________________
(ime i prezime potrošača)

iz ___________________________________________________
(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________
(upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________
(upišite broj dokumenta)

primljene dana _____________________.
(upišite datum)
U _____________________, dana _____________________.
(grad/mjesto) (datum).

__________________________
Potpis potrošača